Nr. 4 / 2016

TABLE OF CONTENTS

THE ACADEMICIAN VLADIMIR TREBICI - A CENTENARY SINCE THE BIRTHDAY

Alexandrina Cernov, Argument

Radu Grigorovici, Vladimir Trebici, Vom k.k.I. Staatgymnasium in Czernowitz zum Liceul „Aron Pumnul”

Vladimir Trebici about Ion Nistor - records courtesy of Vladimir Trebici

Vladimir Trebici about Traian Chelariu - records courtesy of Vladimir Trebici

VLADIMIR TREBICI - EVOCATIONS

Ilie Luceac, The Academician Vladimir Trebici Remembered by the Bukovinians

Mircea Irimescu, Vladimir Trebici. The Correspondence from 1989

Vasile Gheţău, Vladimir Trebici - The Way I knew Him

Ion Constantin, Vladimir Trebici - a European Tailored Scholar

Ştefan Purici, The Academician Vladimir Trebici - the Profound Man of Bukovina

Lucia Olaru-Nenati, Memento Vladimir Trebici

Vasile Schipor, The Academician Vladimir Trebici (1916-1999)

Maria Stănescu, Memoirs about the Academician Vladimir Trebici

IN MEMORIAM

Constantin Flondor, Mister Paul

Maria Herghelegiu - In memoriam

BUKOVINA - HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES

Aurelian Lavric, The Conflict in Ukraine (2014 - present) and the one from the Republic of Moldova (1992): Similarities and Differences

BOOKS. PERIODICALS.CONFERENCES

Constantin Burac, A Long-Expected Monography 

Marin Gherman, Exiles of the Romanians of Cernăuți Region and the Fântâna Albă Massacre - Attention of the Historians from Germany, Georgia, Ukraine and Moldova

TO CONTRIBUTORS

            

S U M A R

ACAD. VLADIMIR TREBICI - 100 DE ANI DE LA NAŞTERE

Alexandrina Cernov, Argument

Radu Grigorovici, Vladimir Trebici, Vom k.k.I. Staatgymnasium in Czernowitz zum Liceul „Aron Pumnul”

Vladimir Trebici despre Ion Nistor - imprimări oferite de Vladimir Trebici

Vladimir Trebici despre Traian Chelariu - imprimări oferite de Vladimir Trebici

VLADIMIR TREBICI - EVOCĂRI

Ilie Luceac, Academicianul Vladimir Trebici în amintirea bucovinenilor

Mircea Irimescu, Vladimir Trebici. Corespondenţă din 1989

Vasile Gheţău, Vladimir Trebici - aşa cum l-am cunoscut

Ion Constantin, Vladimir Trebici - savant de factură europeană

Ştefan Purici, Academicianul Vladimir Trebici - omul profund al Bucovinei

Lucia Olaru-Nenati, Memento Vladimir Trebici

Vasile Schipor, The Academician Vladimir Trebici (1916-1999)

Maria Stănescu, Amintiri despre academicianul Vladimir Trebici

IN MEMORIAM

Constantin Flondor, Domnul Paul

Maria Herghelegiu - In memoriam

BUCOVINA - PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Aurelian Lavric, Conflictul din Ucraina (2014 - prezent) și cel din Republica Moldova (1992): asemănări și deosebiri

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE

Constantin Burac, O monografie de mult aşteptată 

Marin Gherman, Deportările românilor din regiunea Cernăuți și masacrul de la Fântâna Albă - în atenția istoricilor din Germania, Georgia, Ucraina și Moldova

CĂTRE COLABORATORI