Nr. 3 (87) / 2015

Nr 3 (87)  2015

Glasul Bucovinei - nr. 3/2015


SUMMARY

buKovina - HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES

Marin Gherman, The Problem of Solutions: Suggestions and Failures.

PressMonitoring (June 1 - August 15, 2015) 

Marian Olaru, Aspects Concerning the History of Bukovina

during the WW1

Aurelian Lavric, The Emerging Problem of Bukovina

in the Geopolitical Space 

CULTURAL DIMENSIONS

Dumitru Valenciuc, „The Bukovinian Folk Library"- A Fulfilled Dream

COMMEMORATIONS

Ilie Luceac, Ciprian Porumbescu and the Memory of Stupca

THE ARCHIVE OF BUKOVINA

Filip Ţopa, The History of Bukovina, Vol. II [abstract IV]

(typed manuscript)

EVENT

Marin Gherman,An Important Visit of the Romanian Senators

in Cernăuţi Region

 

SUMAR

bucovina - Procese istorice Şi sociale

Marin Gherman, Problema soluţiilor: propuneri şi nerezolvări.

Monitorizarea presei (1 iunie - 15 august 2015) 

Marian Olaru,Aspecte privind istoria Bucovinei în timpul

 Primului Război Mondial 

Aurelian Lavric, Apariţia problemei Bucovinei în spaţiul geopolitic 

DIMENSIUNI CULTURALE

Dumitru Valenciuc, „Biblioteca populară bucovineană"- un vis împlinit 

COMEMORĂRI

Ilie Luceac, Ciprian Porumbescu şi memoria Stupcăi 

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol. II [fragment IV]

(manuscris dactilografiat) 

EVENIMENT

Marin Gherman, O vizită importantă a senatorilor

români în regiunea Cernăuți