Nr. 2 (86) / 2015

SUMMARY

BUKOVINA - HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES

Marin Gherman, A Year of War in Ukraine: Provocations and Realities - Press Monitoring(1st of February - 1st of June 2015)

Constantin Ungureanu, Secondary Schools in Cernăuţi in the XIXth - beg. of the XX th centuries

Bukovina at the Romanian Academy [acc. to the manuscript of the acad Vladimir Trebici, edited and completed by Alexandrina Cernov]

THEORY, CRITICS AND HISTORY OF LITERATURE

Ilie Luceac, A House with Sad Angels and Unlit Windows

Alexandru Ovidiu Vintilă, Adrian Dinu Rachieru - Coherence and Ordering Force

Isabel Vintilă, Anna Akhmatova. A Discourse about „Killing the Memory"

PEDAGOGICAL REFLECTIONS

Ion Muscalu, Two Romanian Professors: Ioan (Iancu) Onu and Costachi Fedeleş

THE ARCHIVE OF BUKOVINA

Filip Ţopa, The History of Bukovina, Vol. II [abstract III] (typed manuscript)

EVENT

George Bodnăraş, A Centre of Romanian Studies Founded in Cernăuţi

Vitalie Zâgrea, The Romanian Cultural Centre „Eudoxiu Hurmuzachi" in Cernăuţi

BOOKS. PERIODICALS. SEMINARS

Alexandrina Cernov, „The Voice of Bukovina" at „The Paper Bridge" at Curtea de Argeş

Marin Gherman, Europe Lost in the Ukrainian Maze

SUMAR

BUCOVINA - PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Marin Gherman, Un an de război în Ucraina: provocări şi realităţi - Monitorizarea presei (1 februarie - 1 iunie 2015)

Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din oraşul Cernăuţi în sec.al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea

Bucovina la Academia Română [după manuscrisul acad. Vladimir Trebici, stabilit şi completat de Alexandrina Cernov]

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Ilie Luceac, Casa cu îngeri trişti şi ferestre stinse

Alexandru Ovidiu Vintilă, Adrian Dinu Rachieru - coerenţă şi forţă ordonatoare

Isabel Vintilă, Anna Ahmatova. Discurs despre „uciderea memoriei"

REFLECŢII PEDAGOGICE

Ion Muscalu, Doi profesori români: Ioan (Iancu) Onu şi Costachi Fedeleş

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol. II [fragment III] (manuscris dactilografiat)

EVENIMENT

George Bodnăraş, La Cernăuţi a fost inaugurat Centrul de Studii Româneşti

Vitalie Zâgrea, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE

Alexandrina Cernov, Revista „Glasul Bucovinei" la „Podul de reviste" de la Curtea de Argeş

Marin Gherman, Europa rătăcită în labirintul ucrainean