Nr. 2-3 (90-91) / 2016

SUMMARY

BUKOVINA - HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES

Marin Gherman, Quo Vadis, Ukraine?Press Monitoring

            (Jan 1 - August 15 2016)

Constantin Ungureanu, Romanian Primary Schools in Northern Bukovina

            in the beginning of XXth century

Sergiu Barbuţa, Stalinist Repressions - Crime against the Humanity

            (confessions of witnesses)

 

IN MEMORIAM

Ilie Luceac, „An Angel on a Stone Slab" or the Solitary Aureole of Creation

THEORY, CRITICS AND LITERARY HISTORY

Adrian Dinu Rachieru, Radu Mareş and  „the writing addiction"

Ilie Luceac, Constantin Noica: a Miracle and a Paideic Example in

            Romanian Culture (Confessions of an Exemplary Disciple)

Aliona Ticinina, Actual Interpretations of Children Literature: Comics, Cartoons and Computer Games

MERIDIAN CZERNOWITZ - 2016

Miruna Vlada, Poems

Domnica Drumea, Poems

PROSE

Ion Muscalu, The Meadow with a Skete

ARTISTIC ITINERARIES

Daria Sarah Muscalu,The Palette's Attraction

BOOKS. PERIODICALS. CONFERENCES.

Doina Cernica, The Putna Colloquium, 2016 - a Kaleidoscopic Vision

Marin Gherman, Cluj Takes Over the Pulse of Region - Today: Culture

Alexandrina Cernov, The Image of Mihai Eminescu as viewed by Mite Kremnitz

            [Mite Kremnitz, Fugitive Memories about Mihai Eminescu, a bilingual edition.

            Translation, preface and notes by Horst Fassel, Literary Museums

            Edition, Iaşi, 2014, 97 p. ]

 THE BUKOVINIAN ARCHIVE

Filip Ţopa, The Tale of Bukovina Vol.II [abstr. VII]

            (a typed manuscript)

TO CONTRIBUTORS


S U M A R

BUCOVINA - PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Marin Gherman, Quo vadis, Ucraina?Monitorizarea presei

            (1 ianuarie - 15 august 2016)

Constantin Ungureanu, Şcolile primare românești din nordul Bucovinei

            la începutul secolului al XX-lea

Sergiu Barbuţa, Deportările staliniste - crimă împotriva umanității (mărturii)

 

IN MEMORIAM

Ilie Luceac, „Îngerul pe o lespede de piatră" sau aureola solitară a creaţiei

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Adrian Dinu Rachieru, Radu Mareş şi „drogul scrisului"

Ilie Luceac, Constantin Noica: un miracol şi un exemplu paideic în cultura

            românească (mărturiile unui discipol exemplar)

Aliona Ticinina, Interpretări actuale ale literaturii pentru copii:

            bande desenate, desene animate și jocuri pentru calculator

MERIDIAN CZERNOWITZ - 2016

Miruna Vlada, Versuri

Domnica Drumea, Versuri

PROZĂ

Ion Muscalu, Poiana cu Schit

ITINERARE ARTISTICE

Daria Sarah Muscalu,Magia penelului

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE.

Doina Cernica, Colocviul de la Putna 2016. O privire caleidoscopică

Marin Gherman, Clujul ia Pulsul Regiunii - azi: cultura

Alexandrina Cernov, Imaginea lui Mihai Eminescu în interpretarea

            lui Mite Kremnitz [Mite Kremnitz, Amintiri fugare despre Mihai

            Eminescu,ediţie bilingvă. Traducere, prefaţă şi note de Horst Fassel, Editura

            Muzeelor Literare, Iaşi, 2014, 97 p.]

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol. II [fragment VII]

            (manuscris dactilografiat)

 

CĂTRE COLABORATORI