Nr. 1 (89) / 2016

SUMMARY

BUKOVINA - HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES

 

Marin Gherman, From the Social Capital to Democratization

(A comparative study: Ukraine - Romania) 

IN MEMORIAM

Ilie Luceac, Professor Iacob Mârza in the Reminiscences of the Bukovinians

THEORY, CRITICS AND LITERARY HISTORY

Adrian Dinu Rachieru, Vasile Andru, an Itinerant Hesychast 

PROZE

Alexandrina Cernov, Passion for History and a Gift of a Storyteller

Ion Muscalu, The Shadow of Bogdan Vodă

(an abstract from the pending novel)

PEDAGOGICAL REFLECTIONS

Laura Stanciu, Ioan Adrian Circa, Petru Maior, Didahii - the First Pedagogical

Manual in the Modern Romanian Culture of the Ardeal people

THE OPINION OF A HISTORIAN

Ilie Luceac, Once Again about the Historian and Politician Eudoxiu Hurmuzaki

THE BUKOVINIAN ARCHIVE

Filip Ţopa,The Tale of Bukovina, Vol. II [fragment VI] (typed manuscript)

BOOKS. PERIODICALS. CONFERENCES.

Laura Stanciu, A Book about the Canonist Josef von Zhishman, based on the Archives of Cernăuţi

Ion Nedelea, For the Mind's Happiness

SUMAR

bucovina - Procese istorice Şi sociale

Marin Gherman, De la capital social la democratizare

(Studiu comparativ: Ucraina-România)

IN MEMORIAM

Ilie Luceac, Profesorul Iacob Mârza în amintirea bucovinenilor

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Adrian Dinu Rachieru, Vasile Andru, un isihast itinerant

PROZĂ

Alexandrina Cernov, Pasiunea pentru istorie şi darul de povestitor

Ion Muscalu, Umbra lui Bogdan Vodă

(fragment din romanul în curs de apariţie)


REFLECŢII PEDAGOGICE

Laura Stanciu, Ioan Adrian Circa, Petru Maior, Didahii - primul manual de pedagogie în cultura română modernă a ardelenilor


OPINIA ISTORICULUI

Ilie Luceac, Încă o dată despre istoricul şi omul politic Eudoxiu Hurmuzaki


ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol. II [fragment VI] (manuscris dactilografiat)

             CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE.

Laura Stanciu, O carte despre canonistul Josef von Zhishman,

bazată şi pe arhivele din Cernăuţi

Ion   Nedelea, Pentru bucuriile minții