COMITETUL DIRECTOR AL ICR

COMITETUL DIRECTOR AL ICR

Liliana Țuroiu - Președinte;

Mirel Taloș - Vicepreședinte;

Krizbai Béla Dan - Vicepreședinte;

Ana Ivan - Secretar General ;

Ioana Drăgan - Director general, Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate;

Mărgărita Geică - Director, Direcția Programe Interne


Membri participanți cu titlu consultativ:

Horia Barna - Șef Birou Cercetare, Analiză, Strategie;

Angela Zlotea - Director general, Direcţia Generală Economică. 

Claudiu Ștefan Marin - Director, Direcția Relații Internaționale