Întâlnire informală cu traducători de literatură română în spaniolă

Cu ocazia participării României ca Ţară invitată la Târgul Internaţional de Carte LIBER 2011 şi integrat în cadrul evenimentelor organizate sub sloganul „2011. Anul literaturii române în Spania", Institutul Cultural Român de la Madrid organizează o întâlnire informală cu traducători de literatură română în spaniolă, care va avea loc la sediul ICR Madrid (C/ Marqués de Urquijo nº 47, 1º dcha). Vor fi prezenţi: Cătălina Iliescu Gheorghiu, Natalia Izquierdo, Joan Llinàs Suau, Alberto Madrona Fernández, Mariano Martín Rodríguez, Xavier Montoliu, Dan Munteanu Colán, Enrique Nogueras, Marian Ochoa de Eribe Urdinguio, Ioana Zlotescu.


Cătălina Iliescu Gheorghiu
(Bucureşti, 1966) este Conferenţiar Doctor la Departamentul de Traducere şi Interpretare (Universitatea Alicante) şi Director al Sediului Universitar "Ciutat d'Alacant". După Licenţa în Filologie (Spaniolă-Engleză) la Universitatea Bucureşti, şi-a completat profilul lingvistic cu limba valenciană şi a efectuat studii post universitare la Universităţile din Leuven, Manchester y "Heriot Watt" (Edimburg) susţinându-şi doctoratul în anul 2002 la Universitatea Alicante. Este traducător legalizat prin Ministerul de Externe Spaniol din 1995 şi Preşedinta Asociaţiei ARIPI din 2005.(www.aripi.es). În cadrul liniilor sale de cercetare, axate pe lingvistica pragmatică aplicată traducerii textelor dramatice, studiile traductologice comparative, interpretarea şi predarea ei, comunicarea interculturală în contextul migraţiei actuale, între altele, a publicat treizeci de articole şi a participat la peste cincizeci de congrese, conducând în prezent diferite teze de doctorat. Ca profesor invitat, a conferenţiat la Universităţile din: Bucarest, Oradea, Alcalá de Henares şi Castellón.
Este membru IULMA (INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS APLICADAS), evaluator al Revistei Ştiinţifice LAIC, membru al comitetului ştiinţific al Editurii "Institutul European" şi al Revistei EURO-LIMES, membru AVIC (Asociación Valenciana de Intérpretes de Conferencia), consilier al Editurii Santillana, coordonator al ariei de Limba Română în cadrul Licenţei de Traducere şi Interpretare la Universitatea Alicante, unde au loc Probele Oficiale de Limba Româna (un proiect de pionierat) organizat de Universitatea Alicante împreună cu Institutul Limbii Române şi Ministerul Educaţiei din România.
Este autoarea cărţiilor: "Introducción a la Interpretación. La Modalidad Consecutiva" (2002, 2005) în versiune românească "Introducere în interpretare. Modalitatea consecutivă" (2006) Si "Traducerea textului dramatic" (2009) şi editoarea volumelor: "Duplicidad comunicativa y complicidad creadora en la traducción del teatro" (2005), Special Issue "Lost in Interpretation. Intercultural Matters to approach integration of migrating minorities. An interdisciplinary view" (2007), "Teatro con voz de mujer" (2008) şi co-editoarea volumelor: "Las univer-ciudades del siglo XXI: traducción y globalización" (2010); "El papel de la traducción en el discurso de la rumanidad desde una perspectiva diaspórica" (2011).
A publicat traduceri de eseu, poezie, nuvelă, roman din şi în română( vid anex).
A primit Diploma de recunoaştere din partea Guvernului României pentru munca desfăşurată în favoarea culturii româneşti în Spania şi Premiul Ministerului Afacerilor Externe din România pentru sprijinul valorilor culturale româneşti.

Natalia Izquierdo López (născută în 1973) este doctor în Ştiinţele Informării la Facultatea de Ştiinţele Informării de la Universitatea Complutense din Madrid (2003), cu teza de doctorat: „La dialéctica subjetividad" la E. M. Cioran. (Calificación. Sobresaliente Cum Laude.) şi absolventă a Facultăţii de Ştiinţele Informării de la Universitatea Pontifica din Salamanca (1997). În 2005, Institutul Cultural Român i-a acordat o bursă de documentare pentru un proiect despre revoluţia culturală susţinută de tânăra generaţie în perioada interbelică şi dedicat studiului unor scriitori români precum Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Panaït Istrati, E. M. Cioran, Camil Petrescu, etc., iar în 2006 o Bursă pentru Traducători în Formare. În prezent, este profesor de limba şi literatura spaniolă (Regiunea Murcia). Este membru, încă de la originile sale, a Grupului de Cercetare (I+D): „Femei şi schimbarea socială în Spania contemporană" (Facultatea de Ştiinţele Informării de la Universitatea Complutense din Madrid), dedicat studiului sociologiei de gen, în cadrul căruia lucreaza în prezent în proiectul: „Femei, schimb social şi forme de subiectificare", care se ocupă de studiul lucrărilor şi scriitorilor autobiografici ai mai multor scriitoare spaniole din perioada de după război.
A tradus revista despre cultura şi literatura română, „Letras rumanas", al cărui prim număr va fi publicat în curând în Spania.
Din 2006 realizează mai multe traduceri din română în spaniolă. Printre alte titluri, a tradus lucrarea lui Horia-Roman Patapievici: „Ochii Beatricei: cum arăta cu adevărat lumea lui Dante?" Editura Siruela, Madrid, 2007. În prezent, lucrează în acest domeniu în mai multe proiecte (eseu, proză şi poezie) pentru o altă editură spaniolă.
Rezultat al interesului său pentru cultura şi literatura română este, printre altele, eseul despre opera poetică a Anei Blandiana: «Ana Blandiana. La "utopía silvestre" como último reino. El éxtasis de la muda luminosidad y el ardor del silencio», care va fi publicată în curând într-o revistă de poezie spaniolă.
De asemenea, în ultima perioadă, susţine numeroase conferinţe despre cultura şi literatura română şi despre studiile de sociologie de gen.

Joan Llinàs Suau (Palma de Mallorca, 1973) este absolvent al Universităţii din Insulele Baleare, specialitatea Filologie Catalana, şi al Universităţi din Sheffield (Bachelor of Arts with honours in Hispanic Studies with Catalan Philology). Studii de doctorat şi de masterat (UNED) în domeniul predării limbilor străine. A tradus „Degete mici" („Dedos meñiques", Acantilado) de Filip Florian în limba spaniolă, Josep Pla în limba română („Nocturn de primavară", RAO, cu Anca Barbulescu), opera Ioanei Ieronim în limba catalană („Zmeie peste munte – Estels muntanya enllà", Meronia, Bucureşti) şi o antologie de proză scurtă de autori din Insulele Baleare în limba română (Meronia, Bucureşti).
A tradus în română un ghid de conversaţie pentru învăţarea limbii catalane (Govern de les Illes Balears) şi un ghid de conversaţie pentru învăţarea limbii spaniole (Aramis, Bucureşti). De asemenea a desfăşurat activităţi de traducere în limbile spaniolă, catalană şi română pentru diferite edituri şi instituţii (Institut Cultural Român, UNITER, Universitat d'Alacant, Universitat de Barcelona etc.), activităţi de redactor (Consell Insular de Mallorca) şi a participat în al XIII-lea Seminar de Traducere Poetică (română-catalană, 2004) organizat de Institució de les Lletres Catalanes.
În 2011 a fost membru al comisiei a Institutului Cultural Român pentru acordare de burse traducătorilor şi pentru a acorda subvenţii din română în alte limbi.
Din anul 1998 este lector străin de limba catalană al Institutului Ramon Llull la Universitate din Bucureşti, unde a predat diferite cursuri de limba catalană şi spaniolă precum şi de teoria traducerii. A colaborat şi cu Universitatea din Piteşti şi cu Institutul Cervantes, unde este profesor de limba română pentru vorbitori de spaniolă.
A publicat diferite articole la congrese despre fonetică şi fonologie, sociolingvistică şi în domeniul predării limbilor străine; a predat cursuri de pregătire pentru limba spaniolă ca limbă străină adresate profesorilor români şi moldoveni.
A participat la organizarea unor acţiuni de promovare a culturii catalane în România şi pentru Institutul Ramon Llull.

Alberto Madrona Fernández. S-a născut în Madrid în 1971. Master în Predarea limbii spaniole ca limbă străină la Universitatea Antonio de Nebrija din Madrid, cu teza despre "Aspectos sociolingüísticos y pragmáticos de los sistemas de los alocutivos de cortesía en español y en rumano. Estudio analítico-contrastivo". Doctor în Filologie romanică, Universitatea Complutense din Madrid, cu teza "Los niveles espaciales en la obra de Mihail Sadoveanu". În 1994 este trimis de către Ministerul Educaţiei din Spania la prima secţiune bilingvă din România de la liceul Miguel de Cervantes din Bucureşti, unde rămâne până în 1997, predând şi la Institutul Cervantes din respectivul oraş. Îmtre 1997 şi 2000 este lector AECID la Universitatea din Craiova, colaborând şi cu Universitatea din Bucureşti. Din 2000 până în 2002 lucrează la Universitatea din Islanda. Din 2002 face parte din colectivul Institutului Cervantes din El Cairo (Egipt). Între 2005 şi 2010 este şef de studii la Institutul Cervantes din Tel Aviv (Israel) şi în 2010 este transferat la Institutul Cevantes din Lisabona. Din septembrie 2011 se bucură de un an sabatic, fiind colaborador al Universităţii Catolice din Braga (Portugalia). Dintre publicaţiile sale legate de limba şi cultura română: 2010, „Neologismos de origen hispano en rumano", Actas del I Congrés Internacional de Neologia en les Llengües Romàniques, Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona (Spania)
2009 (carte), (în colaborare cu Rafael Pisot) „Diferencias de usos gramaticales entre el español y el rumano", Edinumen, Madrid
2005, „Al patrulea picior al mesei", Philologica Jassyensia, anul I, nº 1-2, Alfa, Iaşi (România)
2004, "La lengua como instrumento narrativo en El hacha de Mihail Sadoveanu", Analele Universităţii Bucureşti, Limbi şi Literaturi Străine, Anul LIII
2004, "Español para rumanos o cómo sacar partido a la consanguinidad", Cuadernos Cervantes, nº 52, Madrid
2002, "Problemas de la traducción de los pronombres de tratamiento rumanos", Romansk Forum, Universitatea din Oslo, nº16 (publicat pe www.uio.no)
2002, „¿Traduttore-traditore? Algunos ejemplos ilustrativos del rumano al español en la novela El hacha de Mihail Sadoveanu", Documentos de Español Actual, Publicaţii ale Departamentului de Limbă Spaniolă-Universitatea Turku (Finlanda), nº 3-4
2002, "N-a fost aşa întotdeauna: câteva pilde din literatură", Columna, Publicaţie a Lectoratului de Limba Română-Universitatea din Turku (Finlandia), nº 16, noiembrie
2001, Corector al părţii spaniole a Diccionario políglota rumano-inglés-francés-alemán-italiano-español, Editura Teora, Buccureşti
1999, Redactor al Revistei Tal como somos, tal como éramos a Departamentului de consultanţă lingvistică al Ambasadei Spaniei la Bucureşti, destinat profesorilor de limbă spaniolă din România, nº 1.

Mariano Martín Rodríguez (Toledo, 1966) este doctor în Filologie la Universitatea Complutense din Madrid, cu teza Teatrul limbilor romanice în Madrid (1918-1936) şi licenţiat în Limbi şi Literaturi Romanice la aceeaşi universitate. A predat limba şi literatura spaniolă la Université des Sciences Humaines de Strasbourg (Franţa) (1994-1995). În prezent se numără printre traducătorii Comisiei Europene la Bruxelles (din 1995). A publicat cărţi şi numeroase articole în publicaţii ştiinţifice în domeniul umanist, în Spania i şi în alte ţări. Ca şi contribuţie la dubla misiune de a studia unele aspecte ale literaturii române în perioada ei de apogeu, anume cea interbelică, şi de a pune în lumină originalitatea şi valoarea operei româneşti a lui Eugene Ionesco, a publicat în ediţie bilingvă (Destellos y teatro - Sclipiri şi teatru, titlul original al cărţii), graţie amabilei autorizări din partea doamnei Marie-France Ionesco şi republicarea, tot bilingvă, în seria de clasici ai criticii moderne a editurii Cuadernos de Langre, a biografiei parodice a lui Victor Hugo (Hugoliada, 1935-1936) scrisă de tânărul şi iconoclastul Eugen Ionescu. Visul său de a traduce ficţiune speculativă românească s-a împlinit atunci când Francisco Arellano (directorul editurii La biblioteca del laberinto) i-a propus să traducă Cuadratura cercului (1975-2001), de Gheorghe Săsărman, o culegere de povestiri descriptive despre nişte oraşe imaginare, a cărei valoare a fost recunoscută, de exemplu, de renumita scriitoare americană Ursula K. Le Guin, care urmează să publice traducerea proprie în limba engleză a mai multor povestiri din acest volum, utilizând mai ales versiunea lui spaniolă.

Xavier Montoliu Pauli a absolvit Filologie catalană la Universitatea din Barcelona. A fost lector de catalană la Universitatea din Bucureşti şi la cea din Toulouse Le Mirail. Ulterior a lucrat ca manager cultural în domeniul promovării literaturii catalane, în cadrul Institució de les Lletres Catalanes (Generalitat de Catalunya). A colaborat cu Editura Meronia din Bucureşti pentru proiectul de traduceri din catalană în română. A tradus în spaniolă: Petre Solomon: „La dimensión rumana de Paul Celan".
Dan Munteanu Colán (1944, Şoşdea) este licenţiat în filologie romanicǎ al Universităţii din Bucureşti cu „Diplomǎ de Merit" (1967) şi doctor în filologie romanicǎ al Institutului de Lingvisticǎ din Bucureşti (1981). În 1967, a publicat primul dicţionar român-spaniol din România, elaborat în colaborare cu Constantin Parii.
Între 1971 si 1990 a lucrat ca cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvisticǎ al Academiei Române şi, în paralel, a ţinut cursuri de traducere literarǎ la Universitatea din Bucureşti (1975-1990) şi de limba spaniolǎ la Şcoala de Limbi Străine a Ministerului Afacerilor Externe al României (1985-1987).
În 1990, Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei i-a oferit o bursǎ pentru hispanişti străini şi a lucrat cu Manuel Alvar la Madrid. În cursul universitar 1990-1991 a ţinut un curs de limbǎ şi culturǎ românǎ ca profesor invitat la Universitatea din Oviedo, iar în cursul universitar 1991-1992 a predat un curs de lingvisticǎ romanicǎ ca profesor invitat la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria.
În 1995, autorităţile spaniole i-au acordat cetăţenia spaniolǎ prin „act de naturalizare", cu recomandări ale unor importante personalităţi ale vieţii culturale spaniole, iar din anul 2003 este profesor de filologie romanicǎ la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria.
A tradus peste cincizeci de opere fundamentale din literatura spaniolǎ şi hispanoamericanǎ şi, până în prezent, a publicat peste cincizeci de cărţi (lingvisticǎ, criticǎ literarǎ, gramatici, dicţionare şi manuale), peste douǎ sute de studii (capitole de carte şi articole) şi peste şaizeci de recenzii şi note bibliografice pe teme de lingvisticǎ (fonologie romanicǎ comparatǎ, lexic romanic comparat, originea limbilor romanice, contact lingvistic şi interferenţe, spaniola din America, spaniola din Canare, limbi creole, lingvisticǎ textualǎ, paremiologie); literare (Leopoldo Alas Clarín, José Ortega y Gasset, Antonio Buero Vallejo, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Jorge Amado etc.) şi de artǎ plasticǎ. A ţinut conferinţe în numeroase universităţi spaniole şi din străinătate şi a prezentat comunicări şi referate la congrese naţionale şi internaţionale.
Domeniile sale de cercetare favorite sunt: lingvisticǎ romanicǎ, contact lingvistic, pidginuri şi limbi creole, lingvisticǎ textualǎ, spaniola din America, spaniola din Canare, lexicografie şi paremiologie.
Activitatea sa profesionalǎ a fost recunoscutǎ prin acordarea unor importante premii în Români şi Spania.

Enrique Nogueras. S-a născut la Granada în 1956, este absolvent al Facultăţii de Filologie Clasică şi Filologie Romanică, Universitatea din Granada, unde a obţinut titlul de doctor în cea de-a doua specializare, cu teza despre Tradiţie Clasică în poezia lui Fernando Pessoa, Carles Riba şi Luis Cernuda. A urmat cursuri la universităţile din Coímbra şi Lisabona şi a realizat un stagiu de practică la ICALP (astăzi Institutul Camões). După ce a predat limbi clasice de-alungul mai multor ani în gimnazii, s-a alăturat Departamentului de Filologii: romanică, italiană, galiţiano-portugheză şi catalană al Universităţii din Granada, unde este profesor titular de Filologie Romanică din 1993 şi unde a coordonat programele de doctorat între 1994 şi 2002. A tradus, printre alţii, pe Fernando Pessoa (Sobre Arte y Literatura, Madrid, Alianza) şi António Vieira (Historia del futuro, Madrid, Cátedra) sau Luisa Costa Gomes. Este co-editor a două volume dedicate lui Tirant Lo Blanch şi Ausiàs March. Este, de asemenea, autor de lucrări despre poezie contemporană romanică (Pessoa, Carles Riba), Tradiţie Clasică şi Medievală, poezie romanică medievală şi traducerea acesteia (în special despre Ausiàs March şi Petrarca). În ultimii ani, după ce a fost bolnav o perioadă îndelungată, s-a ocupat şi de poezie actuală în limba spaniolă şi a început să fie din ce în ce mai interesat de literatura şi de cultura română şi de relaţiile dintre cele două ţări, urmând cursuri de limba română şi susţinând prezenţa acestora la Universitatea din Granada (Primeras Jornadas Internacionales de Lengua y Literatura Rumana). În prezent pregăteşte prezentările conferinţelor respective şi corectează prima sa traducere din română în spaniolă, piesa de teatru Crize de Mihai Ignat. Este membru al Asociaţiei Hispanice de Literatură medievală (AHLM) Societăţii Spaniole de Literatură Generală şi Comparată şi al Asociaţiei Andaluze de Semiótică. Face parte din consiliul redacţional al revistei Vita nuova. Revista de letras europeas şi El Genio Maligno. Revista de humanidades y ciencias sociales.

Marian Ochoa de Eribe Urdinguio (Bilbao, 1964) este licenţiată în Filologie Hispanică la Universitatea Deusto (1987) si Doctor în Literatură Comparată cu o teză dedicată studiului influenţei lui Walt Whitman în poezia spaniolă de după război (1992). Între 1993 şi 1997, ocupă primul lectorat de limba spaniolă la Universitatea „Ovidius" din Constanţa printr-o bursă a Ministerului Afacerilor Externe. În prezent, menţine contactul profesional şi personal cu Departamentul de Limbi Romanice ale acestei universităţi, pe care îl vizitează cu regularitate pentru a preda cursuri monografice de literatură spaniolă. După revenirea în Spania, combină activitatea de profesoară de liceu cu predarea în programul „Absolvent şi solidaritate" [„Graduado y Solidaridad"] al Universităţii Deusto, destinat formării universitare a adulţilor. Cursurile se concentrează în principal pe studiul literaturii centroeuropene din perioada austro-ungară. De-a lungul acestor ani a desfăşurat o intensă activitate de cercetare în jurul poeziei spaniole de după război, analizei discursului în literatura feminină a Epocii de Aur și operei literare a lui Mihail Sebastian.
Ca traducătoare de literatură română, a tradus Panait Istrati („Kyra Kyralina" şi „Unchiul Anghel", Pre-Textos, 2008), Mihail Sebastian („Femei", Impedimenta, 2008), Mircea Eliade („Romanul unui adolescent miop" şi „Gaudeamus", Impedimenta, 2009) şi Mircea Cărtărescu („Ruletistul", Impedimenta, 2011). În curând va vedea lumina tiparului „Lulu", al acestui ultim autor, la editura Impedimenta.

Ioana Zlotescu, cetăţean spaniol din 1976 prin "Carta de naturaleza" si Decret Regal. Studii de filologie hispanică convalidate de Universitatea Complutense din Madrid. În 1978 devine prin concurs Functionar de stat, Corpul Tehnic; la Ministerul Culturii din Spania e coordinatoare de expozitii si Targuri de Carte internationale; Director de Programe la Patrimonio Nacional, Palatul Regal, unde propune si organizeaza Serile de Poezie la Palat si Premiul de Poezie Reina Sofía; referate legate de lumea cartilor, pentru D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Ca hispanista, a fost visiting profesor la Univ.din Pittsburgh, a tradus in romaneste Stupul de C. J.Cela şi Trei nuvele exemplare si un prolog de M.de Unamuno; ca membru al AIH, comunicari la congrese internationale; publica articole, recenzii, prefeţe; directoare a Operelor Complete de Ramón Gómez de la Serna, 20 de volume (Círculo de lectores/Galaxia Gutenberg).
2000–2006: Directoare a Institutului Cervantes din Bucureşti unde obiectivul principal a fost stabilirea unor contacte culturale de inalta tinuta Spania–Romania.
În 2007 a fost decorata cu Meritul Civil.
Revenita in Spania, în paralel cu obligatiile profesionale si cele legate de hispanism, continua legaturile cu Romania: referate de lectura pentru traduceri din romana, prezentare de carti editate in spaniola: Ion Vartic (Cioran naiv si sentimental) M. Sebastian, Max Blecher, N. Manea; articole in revistele Apostrof si Vatra. In aprilie 2011 – invitata la Cursul Intensiv Uniunea Europeana si vecinii din Est, Facultatea Babes Bolay din Cluj-Napoca.
În 2010, la sugestia profesorului Nicolae Manolescu coordoneaza si semneaza prologurile volumelor dedicate locurilor din Romania declarate de UNESCO drept Patrimoniu Universal (editura Artec, Segovia).
Traduceri in spaniola: în 2000, Once Elegías de Nichita Stanescu (Ed.del Oriente y del Mediterráneo); 2010, in colaborare cu J.L. Reina Palazon, Poemas y prosas de juventud de Paul Celan; Vasilíu hojas sueltas de Ion Vianu Actualmente lucreaza la traducerea cartii Portretul lui M. de Matei Calinescu.