Proiect European

27 feb 2017

LE LATIN, PREMIÈRE INSTITUTION DE L’EUROPE PROPOPSITION PROJET EUNIC

27. 02. 2017 Nous célébrons, cette année, le 60ème anniversaire du début de la construction européenne. Les parents fondateurs de celle-ci soulignaient, à l’époque, que la liaison profonde, explicative, de l’existence si spéciale du continent européen

27 feb 2017

Limba latină, prima instituție a Europei. Propunere proiect EUNIC

Împlinim anul acesta 60 de ani de la începutul construcției europene. Părinții fondatori ai acesteia subliniau atunci că legătura profundă, explicativă, a existenței atât de speciale a continentului european este dată de o spiritualitate (cultură) comună.